image room


image close
มาร่วมกันตอบคำถามเพื่อพัฒนาเมืองของเราให้ดีขึ้น
ถูกต้องครับ
ไปข้อต่อไปกันเลย
ผิดครับ
คำตอบที่ถูกคือ ง.ถูกทุกข้อ